DTJ Velká Chuchle

Z historie jednoty

Dělnická tělocvičná jednota ve Velké Chuchli byla založena 26.11.1926. Výbor jednoty zakoupil 16.10.1927 pozemek o výměře 1802 m2 s cílem vybudování tělocvičny a hřiště. Vybudování tělocvičného zařízení znamenalo nejen spoustu brigádnických hodin na stavbě ve svažitém terénu, ale i vypsání dlužního úpisu v hodnotě 100 Kč za účelem získání potřebných finančních prostředků. Výsledkem těchto aktivit byla kolaudace tělocvičny a hřiště 30.12.1929. Ve Velké Chuchli tímto okamžikem vzniklo zařízení, které mělo především za cíl soustředit do svých řad občany ze sociálně slabších vrstev. Z dochovaných fotografií lze dokumentovat, že již 22.6.1930 se v novém areálu konalo veřejné vystoupení členů za účasti okolních jednot 13. okresu DTJ. Další významnou událostí bylo předání praporu 6.9.1931, který věnovaly obětavé ženy jednoty. Na praporu, který se zachoval do dnešních dnů, je vyšitý nápis: „Nám i budoucím nový lepší život na zemi.“ 

Aktivní činnost jednoty utlumila druhá světová válka. V roce 1941 došlo k omezení činnosti vzhledem k perzekuci činovníků jednoty. Areál byl pronajat k podnikatelským účelům. I když byla činnost DTJ v roce 1945 obnovena, nebylo již dosaženo takových výsledků jako před válkou. Zájem lidí byl zaměřen zcela jiným směrem než na tělocvičnou činnost a navíc jednotu potkalo v r. 1948 neblahé nařízení o „sjednocení tělovýchovy“ a tím i ztráta veškerého majetku, který přešel do vlastnictví TJ Sokol Chuchle. 
K obnově činnosti DTJ Velká Chuchle došlo po „sametové revoluci“. Přípravný výbor DTJ Velká Chuchle zaregistroval organizaci u Ministerstva vnitra 18.6.1991 a v souvislosti se zákonem o navrácení majetku č. 232/91 Sb. zahájil jednání s TJ Sokol Chuchle, jehož výsledkem bylo po čtyřletém soudním sporu rozhodnutí ze dne 24.3.1996 o navrácení zdevastované nemovitosti do vlastnictví DTJ Velká Chuchle v celém rozsahu. Poté byla zahájena postupná rekonstrukce tělocvičny, hřiště a přilehlých ploch až do dnešního stavu, která si vyžádala náklad 10,6 milionu Kč. 
Vedle činnosti sportovního charakteru se členové Dělnické tělocvičné jednoty snaží rozvíjet i společensko kulturní aktivity. V roce 2007 proběhl na jaře Pražský pochod Chuchelským hájem a na podzim první Chuchelské posvícení se soutěžemi pro děti a sousedským posezním dospělých (od té doby se koná každoročně vždy třetí neděli v září), v prosinci předvánoční setkání pro děti z dětských domovů, na jaře 2008 se konal poprvé dětský karneval, na podzim zase turnaj v míčových hrách - Chuchelské míče a před Vánoci setkání při příležitosti svátku sv. Lucie (obě dvě akce se staly v naší jednotě již tradicí). Chuchelský přespolní běh, který si od svého prvního ročníku na jaře 2009 získal řadu příznivců a stal se významnou sportovní akcí ve Velké Chuchli.